Strona Główna · About Haygrove · Contact Us · Worldwide · Warunki sprzedaży
Call us now: (62) 78 196 02

Systemy podłoży

Designed to increase yield, quality and increase labour productivity
Substrate Tray Systems
Największe wykorzystanie podłoża uprawowego jest obecnie w Europie - około 3700 hektarów użytkowych

Zalety

Największe wykorzystanie upraw na podłożu występuje obecnie w Europie, gdzie uprawia się około 3700 akrów (Lieten, 2009) truskawek na podłożu lub podłożu o mniejszej zawartości gleby. Wykorzystywane systemy obejmują podłoża workowe, korytowe, donicowe lub luźne układane w rynnie lub rowku. Tradycyjnie producenci zaczynają współpracę od materiałów torfowych, ale stopniowo przenoszą się na włókna kokosowe, które są naturalnym produktem z włókna kokosowego. Systemy są zwykle oparte na blatach, dzięki czemu plantatorzy uzyskują szybszy zbiór w porównaniu z uprawami gruntowymi.

Główne zalety można zreasumować w następujący sposób:

W celu omówienia zalet i wad upraw na podłożu, prosimy o kontakt lub odwiedzenie nas w celu bezpośredniego przyjrzenia się temu rodzajowi uprawy w Herefordshire, w Wielkiej Brytanii